>> <<
 

เรียน ผู้ใช้งานโฮมเพจส่วนบุคคลบนเครื่องพิรุณเซิร์ฟเวอร์ทุกท่าน

......หากนิสิตท่านใดต้องการใช้งานฐานข้อมูลของเครื่องพิรุณ กรุณาติดต่อได้ที่ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย ชั้น 3 หรือติดต่อได้ที่โทร 034-352027-8 ต่อ 3881 ต่อ 20
ผู้ใช้งานวิทยาเขตกำแพงแสนจะต้องปรับเปลี่ยนการตั้งค่า มีรายละเอียด ดังนี้

 1. รหัสบัญชีผู้ใช้(Account) และรหัสผ่าน(password) จะเป็นชุดเดียวกับเครื่องนนทรีเซิร์ฟเวอร์
 2. การอัพโหลดข้อมูลให้ระบุค่า ดังนี้
     ..2.1 Host name/Address เป็น pirun.kps.ku.ac.th
     ..2.2 Account และ Password เป็น ค่าเดียวกันกับเครื่องนนทรีเซิร์ฟเวอร์
 3. การเปิดดูเว็บไซต์ส่วนบุคคลให้ระบุ URL เป็น
    ..http://pirun.kps.ku.ac.th/~account

เรียน ผู้ใช้บริการ

      การอัพโหลดไฟล์จาก เครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (158.108.x.x) จะต้องใช้งานผ่านระบบ VPN ก่อน ถึงสามารถอัพโหลดไฟล์ได้ ขั้นตอนการติดตั้งระบบ VPN


=======================================

วิธีการใช้งาน
1. ระบบขอสมัครใช้งาน ทำได้ง่ายๆเพียงเข้าไปที่เมนู Our Services > Sign Up ด้านขวา แล้วใส่ข้อมูลให้ครบ รอเพียงไม่กี่นาที ก็สามารถใช้งานได้ทันที
2. ระบบเปลี่ยนรหัสผ่าน ได้ปรับปรุงรหัสใหม่ โดยใช้รหัสผ่านชุดเดียวกับ Nontri
3. ระบบตรวจสอบเนื้อที่ใช้งาน
4. ระบบสร้างเว็บกลุ่มสำหรับรายวิชาที่ใช้เรียน
5. ระบบการ Mapping Drive ระบบนี้จะทำให้สะดวกสบายในการถ่ายโอนไฟล์ ไป-มาบนเครื่อง pirun นี้
วิธีการทำได้ง่ายๆ ดังนี้

 • 1.
 • ปรับเปลี่ยนข้อมูล Registry ของเครื่อง คลิกเพื่อติดตั้ง เสร็จแล้วรีสตาทเครื่องใหม่
 • 2.
 • เข้าใช้บริการโดยไปที่เมนู OUR SERVICES > Mapping Drive

 • 3.
 • ใส่ชื่อและรหัสผ่านของท่านลงไปก็จะใช้งานเนื้อที่ของท่าน ได้ง่ายๆเหมือนกับเป็น Drive ใหม่อีก Drive บนเครื่องของคุณ


  ในกรณีที่ Mapping Driver แล้วขึ้น Error ดังภาพ ให้ดำเนินการตามขั้นตอนที่ 1

   
   
  >> Home
  >> Pirun Server
  >> Services
  >> Policy
  >> Contact Us
     
  >> Sign Up
  >> Change Password
  >> Check Quota
  >> Mapping Drive
      >> คลิกเพื่อติดตั้ง
      >> คู่มือการใช้งาน
  >> Download
     
  >> Ku
  >> Cpc
  >> Nisit
  >> Ftp
  >> Web Mail
  >> Kuwin

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  การกำหนดโควต้าของเครื่องพิรุณเซิร์ฟเวอร์
  =>Home directory: 200 MB
  =>Mail Inbox: 10 MB

  การล๊อกอินเข้าใช้เครื่องพิรุณเซิร์ฟเวอร์
  การล๊อกอินเข้าใช้เครื่องพิรุณเซิร์ฟเวอร์ให้ใช้โปรแกรม Secure Shell Client เช่น Putty , SecureCRT เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยในการป้องกับการดักจับข้อมูล โดยที่โปรแกรมเหล่านี้จะมีการเข้ารหัสข้อมูล รวมทั้งบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านด้วยก่อนที่จะติดต่อสื่อสารกับเครื่องเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งต่างจากโปรแกรม telnet ที่ไม่มีการเข้ารหัสข้อมูลดังนั้นจึงไม่ปลอดภัยในการใช้งาน

  การละเมิดลิขสิทธิ์
  จากการร้องเรียนของเจ้าของลิขสิทธิ์เพลงที่ผ่านมา พบว่ามีผู้ใช้จำนวนหนึ่งได้ถ่ายโอนข้อมูลที่มีลิขสิทธิ์ที่ถูกต้องมาเก็บไว้บนเครื่องพิรุณเซิร์ฟเวอร์ เช่น เพลง mp3 , โปรแกรมสำเร็จรูปที่มีลิขสิทธิ์ต่างๆ เป็นต้น ซึ่งทำให้เจ้าของลิขสิทธิ์เสียผลประโยชน์ ผู้ดูแลระบบอยากจะรณรงค์ให้ผู้ใช้ใช้ของที่มีลิขสิทธิ์ที่ถูกต้องและไม่ถ่ายโอนข้อมูลที่มีลิขสิทธิ์ที่ถูกต้องมาเก็บไว้บนเครื่องพิรุณเซิร์ฟเวอร์ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองและส่วนรวม
   
   Request : admin
   Information Technology, Kasetsart University Kamphang Saen Campus