จัดทำโดย นางสาว นริศรา โมรา นิสิตสาขาพลศึกษาชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัย เกษตรศาตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
 

ชื่อภาษาไทย : เทควันโด้

ชื่อภาษาอังกฤษ : TAEKWONDO

ลักษณะกีฬา

กีฬาเทควันโด เป็นกีฬาที่มีลักษณะการจัดการแข่งขัน โดยแบ่งรุ่นตามน้ำหนักของนักกีฬา  นักกีฬาจึงต้องเน้นควบคุมน้ำหนักตัวและระดับไขมันในร่างกายเพื่อให้อยู่ในรุ่นที่ต่ำกว่าน้ำหนักตัวปกติ จึงเป็นสาเหตุที่นักกีฬามองข้ามความสำคัญของโภชนาการกีฬา