ราคาสินค้าของ Amazon

ในบางครั้งผู้ซื้ออาจจะซื้อสินค้าไปในราคาถูกกว่าราคาที่เราเห็น เช่น ในรายการประจำวันสรุปการขายสินค้าของเราแสดงว่า เราขายสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งออกไปได้ เมื่อ เราได้การตรวจสอบราคาตามรายงานผล ซึ่งในเบื้องต้นจะแสดงเป็นลิงค์ของสินค้าที่ขายได้ และพบว่ามีราคา 100 $ แต่ในความเป็นจริงแล้ว ผู้ซื้ออาจจะเป็นสมาชิก ของ Amazon ทำให้สามารถใช้สิทธิ์ซื้อสินค้าในราคา 95 $ หรือผู้ซื้อใช้สิทธิ์ลดราคาจากการใช้บัตรของขวัญ หรือเลือกที่จะซื้อสินค้า มือสอง

เมื่อเป็นเช่นนี้ ราคาสินค้าที่จะเอามาคำนวณค่า คอมมิสชั่น จึงอาจจะใช่หรือไม่ใช่ 100 $ ก็ได้ ดังนั้นเราจะทราบราคาแท้จริงของสินค้าที่ขายได้ก็ต่อเมื่อทาง Amazon รายงานผลสินค้าที่ขายได้ และ สรุปยอดค่า คอมมิสชั่น

ทั้งนี้ราคาสินค้าที่แสดงใน Amazon นั้นแบ่งออกเป็น ราคา สินค้าใหม่และราคาสินค้าที่ใช้แล้ว เมื่อเราเลือกดูสินค้าใด ๆ เราจะเห็นว่าข้อมูลของสินค้า ราคา และรายละเอียดอื่น ๆ ซึ่งดูจากตัวอย่าง ดัง ภาพ เป็นนาฬิกา ยี่ห้อ Seiko ราคา ปกติ 250 $ แต่ราคาที่ขาย คือ 141.72$ ค่าส่งฟรี เมื่อเทียบกับราคาปกติแล้ว ประหยัดได้ถึง 108.28 $

สำหรับรายงานผลนั้นทาง Amazon จะคิดคำนวณค่าคอมมิสชั่น ปรับปรุงยอด และรายงานผลให้เราได้ทราบประมาณ 1 วัน ทำการ หลังการขายของหรือขนส่งสินค้าเสร็จแล้ว ยกตัวอย่าง เช่น สินค้าที่มีการสั่งซื้อ และขนส่งออกไปในวันที่ 1 มกราคม 2551 ก็จะรายงานผลในวันที่ 2 มกราคา 2551 เป็นต้น