ประวัติและวิวัฒนาการของแคคตัส

 

มีข้อสันนิษฐานว่าต้นตระกูลของแคคตัสนั้นเริ่มเกิดขึ้นในช่วงปลายของยุคMesozoic

และช่วงเริ่มต้นของยุค Tertiary ซึ่งเป็นยุคที่พืชมีดอกมีการพัฒนามากที่สุดเดิม

ต้นแคคตัสมีลักษณะไม่แตกต่างไปจากพืชอื่นมากนักเช่นสกุล(genus) Pereskia

ซึ่งยังคงมีใบที่แท้จริงและทรงต้นเหมือนพืชอื่นทั่วไป แต่ด้วยเหตุที่ต้องผจญกับ

สภาพอากาศซึ่งเลวลงตลอดเวลาโดยเฉพาะที่ปริมาณน้ำฝนลดลงและอากาศร้อนแห้งแล้ง

จึงมีผลกระทบต่อพืชในเขตอเมริกาใต้ซึ่งได้รับแสงอาทิตย์โดยตรงและต้อง

พัฒนาเปลี่ยนแปลงตัวเองให้สามารถต้านทานต่อช่วงอุณหภูมิที่สูงขึ้นนี้

การสะสมน้ำจำนวนมากไว้ที่ลำต้น ทำให้ลำต้นมีลักษณะอวบอ้วนและสั้นลงแคคตัส

เป็นพืชพื้นเมืองที่มีถิ่นกำเนิดอยู่ในทวีปอเมริกา และมีการแพร่กระจายพันธุ์

ไปยังแหล่งอื่นๆด้วยวิธีการต่างๆกันเช่นแคคตัสสกุล Rhipsalis แพร่พันธุ์อยู่ในแอฟริกา

และอินเดียโดยนกหรือแคคตัสสกุลOpuntia บางชนิดที่มีผู้นำเข้า ไปปลูกเลี้ยงในยุโรป

เป็นต้นส่วนในประเทศไทยไม่มีบันทึกแน่ชัดว่ามีการนำแคคตัสเข้ามาปลูกเลี้ยงเมื่อใด

แต่น่าจะยาวนานกว่า 30 ปีโดยในสมัยก่อนมีแคคตัสเพียงไม่กี่พันธุ์เช่นที่เราเรียกกันว่า

ใบเสมา(Opuntia) โบตั๋น(Rhipsalis) เป็นต้น

 

ลักษณะโดยทั่วไปของแคคตัส

โดยปกติแล้วคนส่วนใหญ่มักคิดว่า ต้นไม้ที่มีหนามมักเป็นแคคตัส

ซึ่งในความเป็นจริง แล้วแคคตัสบางสกุล เช่น Lophophora หรือ Astrophytum

บางชนิด (species)ก็ ไม่มีหนาม แต่ถูกจัดว่าเป็นแคคตัส ในขณะที่ไม้อวบน้ำ (succulent)

บางสกุล เช่น Euphorbiaก็มีหนาม แต่ก็ไม่จัดว่าเป็นแคคตัส หลักพฤษศาสตร์

กล่าวว่าพืชที่จัดว่าเป็นแคคตัสหรือจัดอยู่ในวงศ์(family) Cactaceae นั้นเป็นไม้ยืนต้น

และจะต้องมีบริเวณพื้นที่ที่เรียกว่าตุ่มหนามบริเวณดังกล่าวนี้จะเป็นที่ที่พบกลุ่มของหนาม

หรือขนแข็งขึ้นอยู่และเรียงไปตามแนวซี่หรือสันสูง(rib)ของต้นอย่างเป็นระเบียบ

อีกทั้งยังเป็นบริเวณที่เกิดตาดอกและแตกกิ่งใหม่ของต้นอีกด้วยส่วนใน

ไม้อวบน้ำประเภทที่มีหนามนั้นหนามจะขึ้นเดี่ยวๆกระจัดกระจายไม่เป็นระเบียบ

ไปรอบๆต้นและไม่พบบริเวณตุ่มหนามเหมือนใน

 

การปลูกเลี้ยงแคคตัสเครื่องปลูก

ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้นว่าคนส่วนมากมักเข้าใจว่าแคคตัส

เป็นพืชทะเลทรายจึงคิดกันว่าทรายเป็นวัสดุปลูกที่เหมาะสม

สำหรับแคคตัสที่จริงๆแล้วแคคตัสก็เหมือนกับพืชอื่นทั่วๆไป

ที่ต้องการวัสดุปลูกที่อุดมสมบูรณ์หรือเป็นดินผสมที่มีธาตุอาหารสมบูรณ์

โปร่งร่วนน้ำไหลผ่านได้สะดวกไม่อุ้มน้ำรักษาความชื้นได้ดี

                                        สำหรับส่วนผสมของวัสดุปลูกแคคตัสนั้นโดยมากนิยมใช้
                                                     1. ดินร่วน 2 ส่วน
                                                     2. ทรายหยาบ 3 ส่วน
                                                     3. ถ่านป่น 1 ส่วน
                                                     4. ใบไม้ผุหรือปุ๋ยหมัก 1 ส่วน

 

การขยายพันธุ์แคคตัส


การขยายพันธุ์แคคตัสสามารถทำได้3 วิธี

                                                                          1. เพาะเมล็ด

                                                                          2. การตัดแยก

                                                                          3. การต่อยอด

 

รวมรูปดอก Cactus

 

 

อ้างอิง

หนังสือ ร้อยพรรณพฤกษา (Cactus)

หนังสือ มือใหม่หักปลูก (Cactus)

http://cactuslover.pantown.com/

http://www.uncle-chorn.com/

http://www.mai-nam.pantown.com/

ขึ้นด้านบน