แบบบันทึกโดยใช้ตาราง
  Homepage ภาพการ์ตูนเคลื่อนไหว ภาพการ์ตูนคณิตศาสตร์ ภาพทิวทัศน์มก.กพส. ภาพการ์ตูนคอมพิวเตอร์ ภาพการ์ตูนนักเรียน ความรู้คณิตศาสตร์ บทความคุณธรรมจริยธรรมโลกCybr การเลือกตั้ง
ภาพวิวทิวทัศน์แต่งโดยPhotoshop แบบบันทึกโดยใช้ตาราง อุปกรณ์ต่อพวงคอมพิวเตอร์ Youtubeเรื่องการนับตัวเลข งานรับปริญญา Animation1 Animation2 Animation3 Animation4การนับเลข 12 สิงหา วันแม่แห่งชาติ
สรุปเทคนิคการใช้โปรแกรม เทคนิคเพิ่มเติมจากการสอนของเพื่อน ความรู้จากทฤษฏีต่างๆ

 

 

แบบบันทึกรายรับ- รายจ่าย ประจำเดือน มิถุนายน สัปดาห์ที่ 1
วัน เดือน ปี
รายรับ
รายจ่าย
คงเหลือ
1 มิ.ย.54
1000
-
1000
2 มิ.ย.54
-
80
920
3 มิ.ย.54
-
90
830
4 มิ.ย.54
-
100
730
5 มิ.ย.54
-
90
640
6 มิ.ย.54
-
80
560
7 มิ.ย.54
-
100
460
<< Go To Homepage