ชื่อ          :   นางสาว สุวนิช แซ่อ๋อง        

รหัสนิสิต :   51270874

ชื่อเล่น    :   หนุงหนิง         

อายุ         :    18 ปี

วันเกิด     :     23/03/33         

ภูมิลำเนา : 985/3 ม.4 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล 91000

ปัจจุบัน    : กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

                  คณะ ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์    ภาควิชา ครุศึกษา

                  สาขา ภาษาอังกฤษศึกษา   ชั้นปีที่ 1

งานอดิเรก      :  เล่นอินเตอร์เน็ต  ฟังเพลง   

กีฬาที่ชอบ      :  ลีลาศ   แบดมินตัน   เปตอง   บาสเกตบอล

สัตว์ที่เกลียด   : คางคก  ปาด  กบ  เขียด  อึ่งอ่าง

MSN               :  dan_ning1@hotmail.com

HI5                 :  kanungkaning123.hi5.com

เบอร์โทรศัพท์ : 083 - 5389576

 

Name             :  Miss Suwanit    Sae-ong     

Id                   :  51270874

Nickname      :  Nungning

Age                :  18

Birthday         :  23/03/33

Address          :  985/3   M.4   T.Klongkud  O.Muang  Satun province  91000

Study              :  Kasetsart  University  Kampangsean   Campus

My  facuity     :  Education & Development Science

Major              :  English

My freetime    :  Suft internet & Listening the radio

My favourite sport   :   Leelart  Pe-tong   Badminton  Basketball 

MSN                :  dan_ning1@hotmail.com

HI5                  :  kanungkaning123.hi5.com

Telephone  Number : 083 - 5389576

 

แนะนำเว็บ กิจกรรม สโมสร ชุมนุม ชมรมนิสิต