ยินดีต้อนรับเข้าสู่โฮมเพจ

ของ

นางสาวเพ็ญประภา  ขำเมธา

รหัส 51271948

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

สาขา ภาษาอังกฤษศึกษา

 

English Language

Conjungtion

interjection