บทสนทนาภาษาอังกฤษ

 

 

การแนะนำให้รู้จักกัน (Introduction)

Amala: Khun Singh, This is Mr. John.
อัมรา : คุณสิงห์ นี่คุณจอนห์ค่ะ
  

Amala: The manager of American Petroleum Company.
อัมรา : ผู้จัดการบริษัทน้ำมันอเมริกันค่ะ  

Amala: Mr. Singh is a government official.
อัมรา : คุณสิงห์เป็นข้าราชการค่ะ
     

Amala: He's the same office as I do.
อัมรา :  เขาอยู่กรมเดียวกันกับดิฉันค่ะ

 

 

การทักทายหลังจากที่ถูกแนะนำให้รู้จักกันแล้ว
 

Sigh: How do yo do?
สิงห์ : สวัสดีครับ
     

John: How do you do?

จอนห์ : สวัสดีครับ
     ประโยคนี้มีความหมายตรงกับภาษาไทยเราที่ว่า " ยินดีที่ได้รักจักกับคุณครับ" ก็ได้

 

 

SHOPPING ไปซื้อของ

 

A : Where are you going to ?
  คุณกำลังจะไปไหนครับ?
  B : I'm going shopping.
  ผมจะไปซื้อของครับ
  A : What do you want to buy ?
  คุณต้องการซื้ออะไรครับ
  B : I want to buy a birthday present for my brother.
  ผมต้องการซื้อของขวัญวันเกิดให้น้องขายของผมครับ
  B : What do you think I should buy for my brother ?
  คุณคิดว่าผมควรซื้ออะไรให้น้องชายของผม ?
  A : How old is he ?
  เขาอายุเท่าไร ?
  B : He's five years old.
  เขาอายุห้าขวบ
  A : Well, I think a toy gun. or a toy car will be fine for him.
  เออ ผมคิดว่าเป็นเด็กเล่น หรือรถเด็กเล่นน่าจะเหมาะกับเขา
  A : Please show me a shirt.
   ช่วยหยิบเสื้อเชิ้ตให้ผมดูหน่อยครับ
  B : What is your size ?
   คุณใส่เบอร์อะไรครับ
  A : Medium size.
   เบอร์ขนาดกลางครับ
  B : Here it is, sir. It looks good for you.
  นี่ครับ ดูแล้วเหมาะกับคุณครับ
  A : Indeed, it does look good. How much is it ?
  จริงครับ มันดูดี ราคาเท่าไรครับ ?
  B : It's five hundred bath.
   ราคาห้าร้อยบาทครับ
  A : Please wrap it, here's the money.
  ช่วยห่อให้ด้วย นี่ครับเงิน
  B : Thank you, sir.
  ขอบคุณครับ
  A : Would you please wrap it in fancy wrapping paper ?
  คุณช่วยห่อด้วยกระดาษห่อของขวัญได้ไหมครับ ?
  B : I'd glad to, but you have to pay extra 20 bath.
  ยินดีครับ แต่คุณต้องจ่ายเพิ่มอีกยี่สิบบาท
  A : That's all right. Here's the money.
  ไม่เป็นไร นี่ครับเงิน
  B : Thanks a lot, sir.
  ขอบคุณมากครับ
  A : Can I help you, Sir ?
  ให้ผมช่วยอะไรได้บ้างครับ ?
  B : Yes, Could you tell me wher ethe batik department is ?
  ครับ ช่วยบอกผมหน่อยได้ไหมครับว่าห้างขายผ้าพิมพ์ลายแบบชวาอยู่ที่ไหนครับ ?
  A : Sure, It's on the fourth floor.
  ได้แน่นอน มันอยู่บนชั้นสี่ครับ
  There you can get everything made of batik.
  ที่นั่นคุณจะพบทุกอย่างทำด้วยผ้าพิมพ์ลายแบบชวาครับ
  B : Thank you, sir.
  ขอบคุณครับ
  A : Don't mention it.
  ไม่เป็นไรครับ
  A : Can I be of any service to you ?
  ผมช่วยอะไรคุณได้บ้างครับ ?
  B : Yes. Do you have batik shirts ?
  ครับ คุณมีเสื้อเชิ้ตพิมพ์ลายแบบชวาไหมครับ ?
  A : Surely. This way please. There you are. You may choose what you like.
  แน่นอน ทางนี้ครับ นั่นไงครับ คุณเลือกได้ตามใจชอบเลยนะครับ ?
  B : Help me get that green one, please.
  ช่วยเอาตัวสีเขียวนั่นให้ผมหน่อยครับ
  A : All right, sir. Here it is. What size do you want ?
  ได้ครับ นี่ครับ คุณต้องการเบอร์อะไรครับ ?
  B : Fifteen, please.
  เบอร์สิบห้าครับ
  B : Do you have a fitting room ?
  คุณมีห้องลองไหมครับ ?
  A : Yes, it's over there in the corner.
  มีครับ อยู่ที่มุมนั้นครับ
  B : Thank you.
  ขอบคุณครับ
  A : Does it fit you, sir ?
  ใส่ได้พอดีไหมครับ ?
  B : I'm afraid, it's too big.
  ผมเกรงว่ามันจะใหญ่เกินไป
  A : Do you want a smaller one ?
  คุณจะเอาตัวเล็กกว่าไหมครับ ?
  B : Yes, please.
  ครับผม
  A : Here you are, sir.
  นี่ครับ
  A : I want two shirts of this size one long sleeves and the other short sleeves.
  ผมต้องการเสื้อเชิ้ตขนาดนี้สองตัว แขนยาวหนึ่งตัวและอีกตัวแขนสั้น
  B : All right, sir, but the price is not the same.
  ได้ครับ แต่ราคาไม่เท่ากันนะครับ
  A : What's the price of both shirts ?
  ทั้งสองตัวราคาเท่าไร ?
  B : The long sleeves is one thousand bath and the short sleeves is five hundred bath.
  แขนยาวหนึ่งพันบาท และแขนสั้นห้าร้อยบาท
  A : I see. Here's the money.
  อ้อ นี่ครับเงิน
  A : Can you tell me where can I get sugar, flour, meat, soap and rice ?
  คุณช่วยบอกผมหน่อยได้ไหมครับว่าผมจะซื้อน้ำตาล แป้ง เนื้อ สบู่ และข้าวได้ที่ไหนครับ ?
  B : Certainly, sir. it's at the ground floor.
  ได้แน่นอน มันอยู่ที่ชั้นล่างครับ
  A : Is there an escalator to get down there ?
  มีบันไดเลื่อนลงไปไหมครับ ?
  B : No, there isn't. You'll have to get down from the corner.
  ไม่มีครับ คุณต้องลงจากที่มุมนั้น
  A : Thanks for your information.
  ขอบคุณสำหรับข้อมูลของคุณ
  A : What do you want, sir ?
  คุณต้องการอะไรครับ ?
  B : Please give me five ice-creams.
  ขอไอศครีมห้าถ้วยครับ
  A : Which flavour do you want ? We've chocolate, strawberry, vanilla and lemon.
  คุณชอบรสอะไร เรามีช็อกโกแล็ต สตรอเบอรี่ วานิลา และมะนาว
  B : I want two chocolates, two lemons and one strawberry.
  ผมต้องการช็อกโกแล็ตสอง มะนาวสอง และสตรอเบอรี่หนึ่ง
  A : Here you are. it's twenty bath each.
  ถ้วยละยี่สิบบาทครับ
  B : Here's the money. Thank you.
  นี่ครับเงิน ขอบคุณ

 

MEALS มื้ออาหาร

 

A : Which do you prefer Thai or Chinese food ?
  คุณชอบอาหารไทยหรืออาหารจีน ?
  B : I can't tell you which one I like better because I like both eqally.
  ผมบอกคุณไม่ได้ว่าชอบอาหารชนิดไหนมากกว่ากันเพราะผมชอบทั้งสองชนิดเท่าเทียมกัน
  B : What about you.
  แล้วคุณล่ะ
  A : I prefer Thai food.
  ผมชอบอาหารไทย
  A : How many times do you take rice a day ?
  วันหนึ่งคุณรับประทานข้าวกี่ครั้ง ?
  B : I eat only once a day and sometimes I don't eat rice at all.
  ผมรับประทานวันละครั้ง และบางครั้ง ผมไม่รับประทานข้าวเลย
  A : How can it be ? Won't you be hungry ?
  เป็นไปได้ยังไง คุณไม่หิวหรือ ?
  B : Of course not. I eat bread and potatoes instead of rice.
  แน่นอนไม่หิว ผมรับประทานขนมปังและมันฝรั่งแทนข้าว
  A : What do you have for breakfast ?
  คุณรับประทานอะไรเป็นอาหารเช้า ?
  B : I have two slices of toast, two hard boilde eggs and a cup of coffee.
  ผมรับประทานขนมปังสองแผ่น ไข่ต้มสองฟอง และกาแฟหนึ่งถ้วย
  A : And for lunch ?
  และอาหารเที่ยงละ ?
  B : I have four slices of bread, roast chicken, steak, salad and french fries.  
   ผมรับประทานขนมปังสี่แผ่น ไก่อบ เนื้อย่าง สลัดและมันทอด
  A : Have you had your dinner already ?
  คุณรับประทานอาหารเย็นเรียบร้อยหรือยัง ?
  B : No. I haven't. I'm waiting for Daddy
  ยัง ผมกำลังรอคุณพ่อ
  A : Where's your Daddy now ?
  ตอนนี้คุณพ่อคุณอยู่ที่ไหน ?
  B : He has taken Mummy to the hospital.
  เขาพาคุณแม่ไปโรงพยาบาล
  A : It's unbearable hot today. I'm terribly thirsty.
  มันร้อนเหลือเกินวันนี้ ผมกระหายน้ำจังเลย
  B : So am I. Let's go and get some soft drinks.
  ผมก็เช่นเดียวกัน ไปหาน้ำอัดลมดื่มกันเถอะ
  A : What do you wnat to drink ?
  คุณต้องการดื่มอะไร ?
  B : I want ices-coke, and you ?
  ผมต้องการโค้กใส่น้ำแข็ง และคุณล่ะ ?
  A : So do I.
  ผมก็เช่นเดียวกัน
  A : What time do you go to office everyday ?
  ทุกวันคุณไปสำนักงานเวลาเท่าไร ?
  B : I leave the house at about 6.30.
  ผมออกจากบ้านเวลาประมาณ 6.30
  A : Do you always have your breakfast at home ?
  คุณรับประทานอาหารเช้าที่บ้านเสมอหรือ ?
  B : No, I don't. I just drink a cup of coffee before leaving.
  ไม่ ผมเพียงแต่ดื่มกาแฟหนึ่งถ้วยก่อนออกจากบ้าน
  I have breakfast at the office.
  ผมรับประทานอาหารเช้าที่สำนักงาน
  A : Do you want orange juice or coke ?
  คุณต้องการน้ำส้มหรือโค้ก ?
  B : I want orange juice, please.
  ผมต้องการน้ำส้ม
  A : And what will you have for dessert ?
  และคุณต้องการอะไรเป็นของหวาน ?
  B : What do you have ?
  คุณมีอะไรบ้างล่ะ ?
  A : We have bananas, mangos and pineapples.
  เรามีกล้วย มะม่วง และสับปะรด
  B : Bring us mangos and pineapples, please.
  ขอมะม่วงและสับปะรดให้เราครับ

 

TELEPHONE โทรศัพท์

 

A : Excuse me, can I use your phone, please ?
  ขอโทษครับ ผมขอใช้โทรศัพท์ของคุณหน่อยได้ไหมครับ ?
  B : Sure, go ahead ! You can get the number in the telephone directory.
  แน่นอน เชิญเลยค่ะ คุณดูหมายเลขได้จากสมุดโทรศัพท์เลย
  A : Thank you.
  ขอบคุณครับ
  B : Not at all.
  ไม่เป็นไรค่ะ
  B: Whom do you want to talk to, John ?
  คุณต้องการพูดกับใครหรือจอห์น ?
  A : I want to talk to a friend of mine.
  ผมต้องการพูดกับเพื่อนคนหนึ่งครับ
  B : Do you know his number ?
  คุณรู้หมายเลขของเขาไหมคะ ?
  A : Yes, he gave me the number yesterday.
  รู้ครับ เขาให้หมายเลขกับผมเมื่อวาน
  A : Hello, is it nine five nine six one one two ?
  ฮัลโหล หมายเลขเก้า ห้า เก้า หก หนึ่ง หนึ่ง สอง ใช่ไหมครับ ?
  B : Yes, that's right. Who's calling ?
  ใช่แล้วค่ะ ใครโทรมาคะ ?
  A : Chanchai speaking. Can I speak to Mr. John, please ?
  ชาญชัยพูดครับ ขอพูดกับคุณจอห์นหน่อยครับ ?
  B : Would you hold on a moment, please ?
  ถือสายไว้สักประเดี๋ยวนะคะ ?
  A : Sure, thanks.
  ครับ ขอบคุณครับ
  A : Hello. Is this John's residence please ?
  ฮัลโหล บ้านของจอห์นใช่ไหมครับ ?
  B : I'm sorry. This is Joe's residence.
  ขอโทษครับ นี่บ้านของคุณโจครับ
  A : Oh I'm very sorry to disturb you. I got the wrong number.
  โอ้ ขอโทษครับที่รบกวนคุณ ผมได้หมายเลขผิดครับ
  B : That's all right.
  ไม่เป็นไรครับ
  A : Hello. Is this Mr. Sam's residence ?
  ฮัลโหล บ้านของคุณแซมใช่ไหมครับ ?
  B : Yes, it is.
  ใช่ครับ
  A : Would you connect to Mr. Sam, Please ?
  ช่วยต่อสายคุณแซมให้หน่อยได้ไหมครับ ?
  B : I'm very sorry, he isn't in. Any message for him ?
  เสียใจครับ เขาไม่อยู่ จะฝากข้อความอะไรไว้บ้างครับ ?
  A : No, thanks anyway. I'll call him later. Thank you.
  ไม่ครับ ขอบคุณ ผมจะโทร. หาเขาใหม่ ขอบคุณครับ
  A : Hello, Chanchai. Do you recognize my voice ?
  ฮัลโหล, ชาญชัย คุณจำเสียงของผมได้ไหม ?
  B : Is it you John ?
  คุณใช่ไหม จอห์น ?
  A : Yes, you are right. Can you see me this afternoon ?
  ใช่แล้ว คุณมาพบผมตอนบ่ายวันนี้ได้ไหม ?
  B : Of course. I can.
  แน่นอน ผมมาได้
้  A : I'll wait for you at my house.
  ผมจะคอยคุณที่บ้านของผม
  B : O.K. See you this afternoon.
  ตกลง แล้วพบกันบ่ายนี้
  A : Is it Suksa Naree School ?
  โรงเรียนศึกษานารีใช่ไหมคะ ?
  B : Yes, That's right. Who's speaking, please ?
  ครับใช่ นั่นใครพูดครับ
  A : Mrs. Ganda speaking.I'm sorry to tell you that, Rudy, my daughter cannot come to school today.
  นางกานดาพูดค่ะ ฉันเสียใจที่จะเรียนให้ทราบว่า ฤาดี บุตรสาวของฉันมาโรงเรียนไม่ได้วันนี้
  B : What's the matter with her ?
  เกิดอะไรขึ้นกับเธอหรือครับ ?
  A : She is not well today.
  เธอไม่สบายค่ะ
  B : Thanks for your information.
  ขอบคุณสำหรับรายละเอียดครับ
  A : Hello, operator ?
  ฮัลโหล พนักงานโทรศัพท์ใช่ไหมครับ ?
  B : Yes, operator speaking.
  ค่ะ พนักงานโทรศัพท์พูดค่ะ
  A : I want to call Mr. David in Bangkok.
  ผมต้องการโทร. ถึงคุณเดวิดที่กรุงเทพฯ
  His number is two nine three nine eight six six.
  หมายเลขของเขาคือ 2939866
  B : One moment please. I'll connect the number for you.
  สักครู่หนึ่งค่ะ ดิฉันจะต่อหมายเลขให้ค่ะ
  A : Thank you.
   ขอบคุณครับ