พันธุ์ไก่ไข่

การเลี้ยงไก่ไข่จำเป็นอย่างมากที่เราต้องรู้ข้อมูลเกี่ยวกับพันธุ์ไก่ไข่ ที่เราจะนำมาเลี้ยง ไก่แต่ละสายพันธุ์จะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปทั้งสีขน ปีก ขนาด โดยพันธุ์ไก่ไข่ที่นิยมเลี้ยงในประเทศไทยในปัจจุบันนั้นส่วนมากแล้วจะเป็น พันธุ์ที่นามาจากต่างประเทศ เพราะเป็นพันธุ์ที่ได้มีการคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์มาเป็นอย่างดีแล้ว โดยมีคุณลักษณะสำคัญของไก่ไข่ คือ ให้ไข่ฟองโต,ให้ไข่ทน และ สามารถปรับตัวในภูมิอากาศประเทศไทยได้ดี โดยพันธุ์ไก่ไข่ที่เลี้ยงมากในตอนนี้แบ่งออกได้ 3 ประเภทหลัก ๆด้วยกัน คือ

 


ที่มา : http://www.kasetporpeangclub.com/


1. ไก่โร๊ดไอส์แลนด์เรด(Rhode Island Red) หรือที่เรียกสั้นว่า ไก่โร๊ด  เป็นไก่ที่มีถิ่นกำเนิดจากประเทศอเมริกา และ เป็นไก่พันธุ์เก่าแก่พันธุ์หนึ่ง มีอายุกว่า 100 ปี โดยการผสมและคัดเลือกพันธุ์มาจากพันธุ์มาเลย์แดง ไก่เซียงไฮ้แดง ไก่เล็กฮอร์นสีน้าตาล ไก่ไวยันดอทท์ และไก่บราห์มาส์ ไก่พันธุ์โร๊ดไอส์แลนดืแดงมี 2 ชนิดคือ ชนิดหงอนกุหลาบและชนิดหงอนจักรแต่ที่นิยมเลี้ยงกันแพร่หลายจะเป็นไก่ชนิด หงอนจักร แหล่งที่เลี้ยงพบมากในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกของประเทศไทย
 ลักษณะเด่นของพันธุ์ไก่โร๊ดไอส์แลนด์เรด
 - หงอนจักรมีรูปร่างค่อนข้างยาวและลึกเหมือนสี่เหลี่ยมยาว
 - ขนมีสีน้าตาลแกมแดง, หงอนจักร
 - ผิวหนังและแข้งสีเหลือง, แผ่นหูมีสีแดง
 - เปลือกไข่มีสีน้าตาล
 - นิสัยเชื่อง แข็งแรง สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดี
 - น้าหนักตัวเมื่อโตเต็มที่เพศผู้หนักประมาณ 3.1 – 4.0 กิโลกรัม เพศเมียหนักประมาณ 2.2 – 4.0 กิโลกรัม
 - เริ่มให้ไข่เมื่ออายุระหว่าง 5.1/2 – 6 เดือน ให้ไข่ปีละประมาณ 250 – 300 ฟอง น้ำหนักไข่ 47 – 63 กรัม
ไก่โร๊ดไอส์แลนด์เรด เป็นไก่กึ่งไข่กึ่งเนื้อ (Dual purpose) จึงเหมาะจะไช้เป็นสายแม่พันธุ์ในการผลิตไก่ลูกผสมพื้นเมืองไทย

 ที่มา : http://www.kasetporpeangclub.com/


2. ไก่บาร์พลีมัทร็อค(Barred Plymouth Rock) หรือที่เรียกกันว่า ไก่บาร์ มีถิ่นกำเนิดจากประเทศอเมริกา โดยนำเข้ามาเลี้ยงที่ประเทศพร้อม ๆกับไก่โร๊ด
ลักษณะเด่นของพันธุ์บาร์พลีมัทร็อค
 - มีขนบาร์ คือ มีสีดำสลับกับขาวตามขวางของขน
 - หงอนจักร
 - ผิวหนังสีเหลือง
 - ให้ไข่เปลือกสีน้ำตาล
 - เริ่มให้ไข่เมื่ออายุระหว่าง 5.1/2 – 6 เดือน
 - น้ำหนักตัวเมื่อเริ่มให้ไข่ประมาณ 1.6 – 2.5 กิโลกรัม
 - ให้ไข่ปีละประมาณ 200 – 250 ฟอง น้ำหนักไข่ 48 – 62 กรัม
ไก่พันธุ์บาร์พลีมัทร็อคถือว่าเป็นไก่พันธุ์กึ่งไข่กึ่งเนื้อ (Dual purpose) เช่นเดียวกับไก่โร๊ดไอส์แลนด์เรด จึงเหมาะจะใช้เป็นสายแม่พันธุ์ในการผลิตไก่ลูกผสมพื้นเมืองของไทย แต่มีข้อด้อยกว่า คือ ไก่ลูกผสมเพศเมียมีขนสีลายบาร์ (ดำ – ขาว) ซึ่งพ่อค้าไม่นิยมซื้อ

 ที่มา : http://www.kasetporpeangclub.com/


3. ไก่เล็กฮอร์นขาวหงอนจักร  ถือได้ว่าเป็นไก่พันธุ์ที่นิยมเลี้ยงกันแพร่หลายที่สุดในประเทศไทยในบรรดาไก่เล็กฮอร์นด้วยกัน
ลักษณะเด่นของไก่พันธุ์เล็กฮอร์นขาวหงอนจักร
 - เป็นพันธุ์ที่มีขนาดเล็ก
 - ขนสีขาว
 - ให้ไข่เร็วและดก
 - ไข่เปลือกสีขาว
 - มีประสิทธิภาพในการเปลี่ยนอาหารค่อนข้างสูง เพราะมีขนาดเล็ก เลี้ยงปล่อยได้ดี ชอบกินหญ้า ทนอากาศร้อนได้ดี
 - เริ่มให่ไข่เมื่ออายุ 4.1/2 – 5 เดือน
 - น้าหนักเมื่อโตเต็มที่เพศผู้หนักประมาณ 2.2 – 2.9 กิโลกรัม เพศเมียหนักประมาณ 1.8 – 2.2 กิโลกรัม
 - ให้ไข่ปีละประมาณ 300 ฟอง